به سایت مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید

       
       

ایجاد مهدهای کودک در مناطق  محروم و آسیب خیزشهری: در راستای توسعه عدالت در برخورداری تمامی کودکان مناطق محروم ، آسیب خیز و حاشیه ای از خدمات مهدهای کودک ،طرح مذکور  به متقاضیان بخش خصوصی از سال 1385 به اجرا درآمده است.

 

 

ایجاد وگسترش مهدهای کودک درمناطق روستایی: این طرح نیزدر راستای توسعه و گسترش  عدالت به منظور برخورداری کودکان مناطق روستایی از خدمات مهدهای کودک از سال 1385تحت عنوان روستامهد به اجرا درآمده است.

 

 

توسعه و راه اندازی آدینه مهدها:با توجه به این که یکی از دغدغه های مهم و اساسی نمازگزاران در روز های جمعه عدم در اختیار داشتن محیط فرهنگی مناسب  جهت نگهداری از کودکان خردسال و ارائه خدمات و مراقبت شایسته به آنها وبرخورداری از آموزش ها ی فرهنگی مناسب و  توسعه فرهنگ یادگیری و یاددهی بوده است ، ضرورت اجرای این طرح پیش از پیش احساس گردید لذا  این طرح با همکاری و انعقاد تفاهم نامه با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از اردیبهشت ماه سال 1386 به اجرا درآمده است.

 

 

طرح تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان در روستا مهدها : مراقبت تغذیه ای در کودکان به ارتقای شاخص های رشد  و ایجاد باورها و عادات صحیح غذایی در کودکی و بزرگسالی منجر می شود . بنابراین کمک به بهبود تغذیه و آموزش کودکان زیر 6 سال خانواده های نیازمند در مناطق محروم و روستایی و هم چنین ارتقای آگاهی، نگرش و بینش تغذیه ای اولیای کودکان و مراقبین آنان در جامعه از عوامل اصلی تأمین کننده سلامت غذایی است که مبنای عمل در طرح ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدها می باشد

 

 

طرح تامین بخشی از شهریه کودکان سه دهک پایین درآمدی: در راستای  حمایت از کودکان اقشار آسیب پذیر و سه دهک پایین درآمدی به منظوربرخورداری از خدمات مهدهای کودک ،بخشی از شهریه مهدکودک کودکان خانواده های مذکور پس از معرفی کودک به مهدکودک به آن مرکز پرداخت می شود

 

 

طرح کمک به ایجاد وگسترش مهدهای کودک در مناطق محروم ،آسیب زا وسکونت گاه های غیررسمی: امروزه یکی از چالش های عمده ناپایدارکننده شهری کشور، گونه ای شهرنشینی با مشکلات حاد موسوم به اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی می باشدارتقای غنای محیط فرهنگی –اجتماعی کودکان و بهره وری ایشان از فرایند یاددهی – یادگیری مهدهای کودک در دوران حساس رشدو تحول خود مبنای عمل این طرح می باشد.

 

 

پایش و ارزیابی عملکرد مهد های کودک: ارتقا سطح کیفی و استاندارد سازی خدمات مهد های کودک و شناخت چالش ها و نواقص موجود در  برنامه ها و اعمال کنترل بر آن از طریق نظارت مستمر بر فعالیت مهد های کودک مبنای عمل می باشد.

 

 

انجمن اولیاء و مربیان در مهدهای کودک : هیاتی منتخب از اولیاء کودکان و مسئولین مهدکودک به منظور افزایش تعامل موثر ،افزایش مشارکت اجتماعی خانواده ها  و تقویت نقش و جایگاه سازمان در اذهان عمومی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات  درمهدکودک تشکیل می گردد.

کلیه حقوق این سایت به دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.