به سایت مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید

       
       

مقدمه

تعلیم و تربیت نقش شگفت‌انگیزی در زندگی انسان دارد. زیرا شکوفایی استعدادها و ارزش‌های متعالی مبتنی بر تعلیم و تربیت است و وصول به کمال نهایی مرهون تعلیم و تربیت صحیح است. تعلیم و تربیت می‌تواند به رشد و ارتقای جسمی و روانی انسان یاری رساند و نیازهای فردی و اجتماعی، اقتصادی و... انسان را تأمین کند. به عبارتی تمام امور زندگی بشر با امر تعلیم و تربیت ارتباط دارد. از دیدگاه اسلام تعلیم و تربیت مجموعه روشهایی است که از ابتدای تولد و حتی قبل از تولد به کار می ‌رود تا استعدادهای نهفته در وجود انسان شکوفا و در مسیر تکامل قرار بگیرد. خداوند در قرآن کریم به عنوان اولین مربی انسان‌ها، رسالت انبیاء را تربیت معنوی و تعلیم انسان‌ها دانسته است و برای معلمان به عنوان مربیان و پرورش دهندگان جسم و روح ارزش والایی قائل است چون آنها با بکارگیری شیوه‌های متعدد برای تربیت صحیح کودکان زمینه‌ساز رشد، ترقی و تعالی آنها را فراهم می سازند. از این رو، نقش مدیران و مربیان در حیات تربیتی کودکان از مهمترین عناصر یک برنامه آموزشی مناسب می­باشد و کیفیت مراقبت و آموزش کودکان به وجود مدیران و مربیان کارآمد، تاثیر گذار و شایسته بستگی دارد. بالطبع مهارت کافی آنها می‌تواند ضامن ارتقاء کیفیت خدمات و تحقق اهداف و رشد همه جانبه کودکان در مهدهای کودک باشد. در همین راستا دفتر امور مهدهای کودک و کودکان سازمان بهزیستی، به منظور به روز نمودن دانش و اطلاعات مدیران و مربیان اقدام به بازنگری دستورالعمل آموزش مسئولین فنی و مربیان مهدهای کودک نموده است.

هدف کلی

 • ارتقاء دانش و مهارت موسسین، مسئولین فنی و مربیان  و کمک مربیان مهدهای کودک

ماده 1) مخاطبین طرح:

 • مسئولین فنی (مدیر موسس و مدیر داخلی) مهد کودک
 •  مربیان مهدهای کودک
 • کمک مربیان مهد های کودک
 • موسسین مهد های کودک

ماده 2) کمیته‌های آموزشی و حدود اختیارات

2-1) کمیته راهبری آموزش ستادی

الف) اعضای کمیته راهبری آموزش ستادی:

 1. مدیر کل دفتر امور مهدهای کودک (رئیس کمیته).
 2. معاون دفتر امور مهدهای کودک.
 3. رئیس گروه رشد و تکامل کودکان (دبیر کمیته).
 4. رئیس گروه توسعه و نظارت.
 5. رئیس هیئت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور(یا نماینده تام الاختیار ایشان).

ب) وظایف کمیته راهبری آموزش ستادی:

 1. تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های آموزشی.
 2. ارسال دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی به کمیته راهبری آموزش استانی جهت ارسال به مراکز برگزارکننده مورد تایید سازمان بهزیستی.
 3. نظارت بر کمیته راهبری آموزش استانی به منظور حسن اجرای فعالیت‌ها.
 4. نظارت بر مراکز برگزارکننده دوره به منظور حسن اجرای فعالیت‌ها بر حسب ضرورت.
 5. انجام نیازسنجی آموزشی جهت بازنگری دستورالعمل آموزشی.
 6. تعیین دامنه شهریه دوره‌ها و ابلاغ آن به کمیته راهبری آموزش استانی جهت اجرا.

2-2) کمیته راهبری آموزش استانی

الف) اعضای کمیته راهبری آموزش استانی:

 1. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان (رئیس کمیته).
 2. کارشناس مسئول امور کودکان بهزیستی استان (دبیر کمیته).
 3. کارشناس امور کودکان یکی از شهرستان‌­های منتخب استان به صورت ثابت.
 4. یک نفر کارشناس در حوزه تعلیم و تربیت کودکان به پیشنهاد معاون اجتماعی و ابلاغ مدیر کل بهزیستی استان.
 5. رئیس هئیت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان(یا نماینده تام الاختیار ایشان).

ب) وظایف کمیته راهبری آموزش استانی:

 1. اجرای تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی و انجام پیگیری‌های لازم.
 2. ارسال سالانه آمار دوره‌های برگزار شده به کمیته راهبری آموزش ستادی.
 3. بررسی و انتخاب مراکز برگزار کننده اصلح از بین مراکز مندرج در ماده 3 این دستورالعمل و ارسال تاییدیه آن به کمیته راهبری آموزش ستادی.
 4. ابلاغ تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی جهت اجرا به مراکز برگزار کننده ذیربط.
 5. ارائه تاییدیه فعالیت یکساله برای مراکز برگزار کننده دوره‌ها.
 6. تمدید تاییدیه یا ابطال تاییدیه فعالیت مراکز برگزار کنندۀ دوره‌ها با توجه به نتایج نظارت و ارزیابی از مرکز.
 7. تعیین نرخ شهریه باتوجه به شرایط استان به مراکز برگزار کننده مطابق با ماده 9 این دستورالعمل و ابلاغ آن جهت اجرا.
 8. معرفی مراکز برگزار کننده مورد تائید دوره به مدیران و مربیان مهدهای کودک در سایت بهزیستی استان.
 9. نظارت بر رعایت نرخ شهریه ابلاغ شده به مراکز برگزارکننده.
 10. تعیین لیست مهدهای کودک جهت پذیرش کارورزان.
 11. نظارت و بازدید مستمر بر عملکرد مراکز برگزار کننده.
 12. اطلاع‌رسانی مناسب به مسئولین فنی و مربیان در خصوص شرکت در دوره های آموزشی مراکز مورد تائید سازمان به منظور جلوگیری از برگزاری دوره توسط مراکز فاقد تاییدیه و مراکزی که تائیدیه آنها تمدید نشده است.
 13. بررسی سوابق اساتید معرفی شده توسط مراکز برگزار کننده مطابق با مندرجات ماده 7 این دستورالعمل.
 14. بررسی شکایات شرکت کنندگان در دوره‌ها.
 15. تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته راهبری آموزش استانی و ارایه گزارش کامل به صورت فصلی از روند برگزاری دوره‌ها به کمیته راهبری آموزش ستادی.

تبصره 1: کمیته راهبری آموزش استانی در ستاد بهزیستی استان مستقر می‌باشد.

تبصره 2:جلسات کمیته راهبری آموزش استانی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می باشد. مصوبات کمیته راهبری آموزش استانی با ابلاغ مدیر کل بهزیستی استان قابلیت اجرا دارد.

ماده 3) مراکز برگزار کننده دوره‌ها:

الف)لیست مراکز برگزار کننده دوره‌ها:

بررسی و انتخاب مراکز برگزار کننده دوره ها در سطح استان از طریق کمیتۀ راهبری آموزش استانی صورت می‌پذیرد و پس از انتخاب مرکز و اعلام به کمیته راهبری آموزش ستادی، مراکز برگزار کننده می‌تواند با رعایت تمامی مقررات و مندرجات این دستورالعمل اقدام به برگزاری دوره‌ها نماید. این مراکز عبارتند از:

1 – مراکز علمی – کاربردی وابسته به سازمان بهزیستی.

2-جهاد دانشگاهی‌ها

3. کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان

تبصره 1: استفاده از ظرفیت کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان و یا موسسات آموزشی (مرتبط با حوزه کودک) با تائید و نظارت کمیته راهبری آموزش استانی بلامانع است.

تبصره 2:در صورت استفاده از ظرفیت موسسات آموزشی دریافت تاییدیه حراست استان و تاییدیه حراست ستاد کشور و تایید دفتر امور مهد های کودک سازمان بهزیستی کشور الزامی است. در ضمن موضوع برگزاری دوره‌های آموزشی و هم چنین کار در حوزه کودک در اساسنامه موسسات آموزشی قید شده باشد.

تبصره 3:تاییدیه فعالیت تمامی مراکز برگزار کننده، پس از تائید کمیته راهبری آموزش استانی با اعتبار یک ساله صادر می‌شود.

تبصره 4 : مراکز برگزار کننده اجازه تغییر در ساعات سرفصل دروس، افزایش شهریه و... را ندارند و در صورت هرگونه تغییر در اجرای این دستورالعمل نسبت به حذف آن مرکز و جایگزینی مرکز دیگر اقدام خواهد شد. همچنین در صورت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد نسبت به دستورالعمل، موارد باید به صورت کتبی به کمیته راهبری آموزش استانی و یا کمیته راهبری آموزش ستادی ارسال گردد.

تبصره 5: مراکز برگزار کننده موطفند نسبت به تسویه حساب مالی دوره به ویژه پرداخت حق­الزحمه اساتید حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از اتمام دوره اقدام نماید . لذا در صورت عدم رعایت این امر نسبت به حذف آن مرکز و جایگزینی مرکز دیگر اقدام خواهد شد.

ب) وظایف مراکز برگزار کننده دوره:

 1. اجرای تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی ابلاغ شده.
 2. برگزاری دوره‌های آموزشی مطابق با سرفصل‌های مصوب دستورالعمل.
 3. صدور گواهینامه در پایان دوره مطابق با فرم پیوست.
 4. دریافت شهریه بر اساس نرخ تعیین شده توسط کمیته راهبری آموزش استان.
 5. تامین فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات مناسب مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزشی مطابق با مفاد این دستورالعمل.
 6. نصب نرخ شهریه ابلاغی و تلفن تماس بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مرکز جهت اطلاع مراجعین.
 7. ثبت شهریۀ دریافتی (نقدی یا فیش واریزی) و ارایه قبض در دو نسخه، که نسخه دوم در پرونده مرکز بایگانی می‌شود.
 8. ارسال رزومه و تصویر قرارداد اساتید جهت تائید به کمیته راهبری آموزش استانی.
 9. ارائه سرفصل‌های درسی، مقررات آموزشی و اداری به مدرس به منظور آگاهی و آمادگی لازم برای تدریس.
 10. ارزشیابی از دوره‌های در حال اجرا و ارائه گزارش به کمیته راهبری آموزش استانی.

تبصره یک: مراکز برگزارکننده اجازه واگذاری وظایف خود به سایر موسسات و مراکز آموزشی را نداشته و در صورت انجام امر نسبت به ابطال تائیدیه فعالیت آن مرکز اقدام خواهد شد.

ماده 4) تاییدیه مراکز برگزار کننده:

تاییدیه، گواهینامه‌ایی با اعتبار یک ساله است که کمیته راهبری آموزش استانی پس از بررسی موارد ذیل برای مرکز صادر می‌نماید:

 1. فعالیت و سوابق مرکز
 2. فضای آموزشی مرکز
 3. رزومه اساتید

بدیهی است کمیته راهبری آموزش استان به طور مستمر بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره‌ها توسط مراکز برگزار کننده نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل و یا فقدان کیفیت برگزاری دوره‌ها، می‌بایست نسبت به ابطال تائیدیه فعالیت آن مرکز اقدام شود.

ماده 5) ساختار دوره‌ها:

ساختار دوره های آموزشی با در نظر گرفتن ماهیت دوره‌ها به دو بخش تقسیم شده است:

 1. بخش اول: دوره‌هایی با هدف ارائه دانش و مهارت به افراد، قبل از شروع بکار (متقاضی فعالیت در مهدکودک به عنوان کمک مربی ،مربی، مسئول فنی و موسس) و یا حین خدمت (شاغلین مهد کودک) صورت می‌پذیرد.

تبصره 1: از تاریخ ابلاغ دستورالعمل آموزشی تمام افراد متقاضی فعالیت در مهدکودک به عنوان کمک مربی، مربی، مسئول فنی و موسس قبل از شروع فعالیت در مهدکودک، موظف به گذراندن دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل جاری می‌باشند. آن دسته از مربیان شاغل در مهد کودک که موفق به گذارندن دوره‌های مقدماتی یا تکمیلی مطابق با دستورالعمل آموزشی شماره  34833/92/700 مورخ 29/3/1392 نشده‌اند، موظفند حداکثر تا شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، در دوره‌های آموزشی این دستورالعمل شرکت نمایند.

تبصره 2: آن دسته از مربیانی که فقط دوره‌های آموزشی مقدماتی را گذرانده‌اند، موظفند که در دوره‌های آموزشی دستورالعمل جاری شرکت نمایند و در صورت ارائه گواهینامه معتبر دوره مقدماتی از مراکز برگزارکننده مورد تایید سازمان بهزیستی، نیازی به گذراندن دروس روانشناسی رشد و آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی نمی‌باشند.

تبصره 3: آن دسته از مسئولین فنی که فقط دوره‌های آموزشی مقدماتی را گذارنده‌اند، موظفند که در دوره‌های آموزشی دستورالعمل جاری شرکت نمایند و در صورت ارائه گواهینامه معتبر دوره مقدماتی نیازی به گذارندن دروس روانشناسی رشد، مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک، و مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک نمی‌باشند.

تبصره 4: در صورت فقدان گواهینامه در پرونده آموزشی مربیان، کمیته راهبری آموزش استان موظف است نسبت به اخطار کتبی به مهدکودک اقدام نماید.

تبصره 5: حداقل مدرک جهت شرکت در دوره مربیان، مسئولین فنی و موسسین، مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد.

تبصره6: فارغ التحصیلان فوق دیپلم و بالاتر در رشته های آموزش و پرورش پیش از دبستان و تربیت مربی پیش از دبستان، تربیت مربی مهد کودک و کودکیاری در صورت اشتغال در مهد کودک به عنوان مربی با ارائه مدارک دانشگاهی معتبر، نیازی به گذراندن دوره مربیان را ندارند. اما در جایگاه مسئولین فنی فقط ملزم به گذراندن تک درس "مقررات اداری و ضوابط جاری در مهد های کودک " و "کمک های اولیه " می‌باشند.

تبصره 7: شرکت کنندگانی که در روستا مهد هم در نقش مسئول فنی و هم در نقش مربی فعالیت می‌نمایند، ملزم به گذراندن دوره‌های بخش ویژه مربیان و تک درس "مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک" مسئولین فنی مهدهای کودک می‌باشند.

تبصره 7: فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی مندرج در آیین نامه تاسیس و انحلال در صورتی  که موفق به گذراندن سر فصل­‌هایی مطابق با عناوین این دستورالعمل شده‌اند نیازی به گذراندن مجدد آن سرفصل (در صورت ارائه گواهینامه) نمی‌باشند در غیر این صورت شرکت در دوره مطابق این دستورالعمل اجتناب ناپذیر بوده و حضور کلیه افراد الزامی است.

تبصره 8 : حضور به موقع در کلاس از ضوابط دوره است و غیبت غیرموجه بیش از 4/1 ساعات درس موجب محرومیت از درس مربوطه خواهد شد و گذراندن دوباره آن درس منوط به پرداخت مجدد شهریه می باشد.

تبصره 9: حداقل نمره قبولی 12 از 20 می باشد و در صورتی که شرکت کننده‌ای موفق به کسب حداقل نمره قبولی نگردد ،می‌تواند بدون پرداخت شهریه فقط در آزمون بعدی آن درس شرکت نماید و در صورت عدم قبولی برای بار دوم موظف به گذراندن مجدد همان درس با پرداخت شهریه آن درس می‌باشد.

 1. بخش دوم: دوره‌های حین خدمت با هدف ارتقا دانش و مهارت مربیان، مسئولین فنی و موسسین مهدهای کودک بر اساس نیازسنجی‌های لازم و بخشنامه‌های کشوری به صورت سالانه انجام می‌پذیرد.

تبصره 1: کمیته راهبری آموزش استان می‌توانند در صورت هر گونه پیشنهاد در خصوص دوره‌های حین خدمت، عناوین پیشنهادی خود را هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه به صورت کتبی به کمیته راهبری آموزش ستادی ارسال نمایند.

 

 

 

جداول دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی بخش اول با در نظر گرفتن وظایف موسسین، مسئولین فنی و مربیان مهدهای کودک تعیین به شرح ذیل می‌باشد:

 

جدول 1) دوره‌های ویژه مسئولین فنی (مدیر موسس و مدیر داخلی) مهدهای کودک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

مدیریت و برنامه‌ریزی در مهدهای کودک

12

3

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

10

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

روش‌های ارتباط و آموزش خانواده

8

6

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

7

آشنایی با کمک‌های اولیه

16

8

جمع ساعت بدون کارورزی

86

9

کارورزی

30

10

جمع ساعت با کارورزی

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2) دوره‌های ویژه مربیان در مهدهای کودک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

روانشناسی رشد

16

2

شیوه‌های قصه گویی به کودکان

12

3

بازی و اسباب بازی

12

4

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

12

5

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

12

6

آشنایی با کمک‌های اولیه

16

7

بیماری‌های شایع کودکان

10

8

جمع ساعت بدون کارورزی

90

9

کارورزی

30

10

جمع ساعت با کارورزی

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3) دوره‌های ویژه کمک مربیان و مراقبین مهدهای کودک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

فنون نگهداری و مراقبت از کودک

12

2

بیماریهای شایع کودکان

12

3

آشنایی با کمک‌های اولیه

16

جمع ساعت

40

 

 

 

 

جدول 4) دوره‌های ویژه موسسین مهدهای کودک

 

ردیف

عنوان درس

ساعت

1

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

12

2

آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان

12

3

حقوق کودک

10

جمع ساعت

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 6) زمان و فضای کلاس ها:

با عنایت به ویژگی‌ها و شرایط اقلیمی استان، بهترین زمان برگزاری دوره برای مربیان، موسسین و مسئولین فنی مهدهای کودک در شش ماه اول سال می‌باشد. مراکز برگزار کننده دوره می‌تواند تاریخ شروع دوره را تنظیم نماید مشروط به اینکه ساعات پیش بینی شده برای هر عنوان درس رعایت شود. در ضمن با توجه به استمرار دوره‌ها، رعایت موارد ذیل در خصوص فضای کلاسی الزامی است:

 1. فضای کلاس‌های آموزشی بایستی شامل سیستم تهویه مطبوع، وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب و نور کافی بوده و کاملاً به دور از سرو صدا باشد.
 2. تعداد شرکت کنندگان در هرکلاس حداکثر 30 نفر می‌باشد.
 3. حداقل مساحت کلاس‌های درس 20 متر مربع است.
 4. هر کلاس درس بایستی مجهز به دستگاه استاندارد نمایش متناسب با مواد درسی باشد به طوری که تمام شرکت کنندگان از هرجای کلاس قادر به دیدن و خواندن مطالب، اشکال و یا نمودارهای نمایش داده شده، باشند.

 

ماده 7) سوابق مدرسان:

مرکز برگزار کننده بایستی اساتید خود را مطابق شرایط وضوابط ذیل انتخاب و به تائید کمیته راهبری آموزش استانی برساند.

 1. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر مرتبط با موضوع مورد تدریس.
 2. داشتن حداقل 2 سال سابقۀ تدریس در موضوع مورد تدریس.

تبصرۀ 1: مرکز آموزش بایستی نسبت به جمع‌آوری و نگهداری دائمی سوابق مدرسان در پروندۀ پرسنلی آنان اقدام نماید. پرونده شامل تجربیات کاری، مدارک تحصیلی، سوابق آموزشی و دوره‌های آموزشی طی شده می‌باشد. در ضمن تهیه و ارائه پاور پوینت مرتبط با موضوع تدریس به مرکز برگزارکننده قبل از شروع تدریس الزامی است.

تبصره 2: در انتخاب استاد ،توجه به ویژگی­های مدرس که در جداول مربوط به سرفصل های دروس قید شده االزامی است.

 

ماده 8) صدور گواهینامه:

هر یک از مراکز برگزار کننده دوره‌های آموزشی (ماده 3 این دستورالعمل )، موظفند پس از اتمام هر مرحله، به شرکت کنندگانی که در آزمون آن مرحله موفق شده‌اند گواهی نامۀ عکس‌دار مطابق با فرم پیوست اعطاء نمایند. امضاء اصل گواهینامه‌های صادره توسط مدیر کل بهزیستی استان و مسئول مرکز برگزار کننده دوره‌های آموزشی صورت می‌گیرد.

تبصره1: در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی توسط فراگیر، مرکز برگزار کننده باید نسبت به صدور گواهینامه‌های مربوط برای هر یک از پذیرفته شدگان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اتمام اقدام نمایند. در صورت عدم صدور گواهینامه در مهلت تعیین شده، کمیته راهبری آموزش استان نسبت به صدور تذکر کتبی اقدام و در صورت تکرار مجدد موضوع نسبت به ابطال تاییدیه فعالیت آن مرکز اقدام نمایند.

تبصره 2: ذکر سرفصل و نمرۀ دروس درگواهینامه‌ها الزامی می‌باشد.

م

ماده 10)نظارت و ارزیابی:

الف) نظارت و ارزیابی از فعالیت کمیته راهبری آموزش استانی:

نظارت و ارزیابی بر فعالیت کمیتۀ راهبری آموزش استانی به عهدۀ کمیته راهبری آموزش ستادی است که شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. اجرای تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی صادره از سوی کمیته آموزش ستادی.
 2. محاسبه و ابلاغ کتبی نرخ شهریه به مراکز برگزارکننده.
 3. رویت تاییدیه و مستندات مراکز برگزار کننده مورد تایید کمیته راهبری آموزش استانی.
 4. گزارش بازدیدها از مراکز برگزار کننده دوره (انجام حداقل سه بازدید در طول سال و ارائه گزارش الزامی است).
 5. بررسی گزارش ارزیابی  دوره های آموزشی ؛کمیته راهبری آموزش موظف است از بعضی از دوره های در حال برگزاری چک لیست شماره (3) ارزیابی برای سنجش و  ارزیابی نظرات فراگیران  تکمیل نموده و  نتایج این فرم برای اصلاح روشهای برگزاری و ارزشیابی مراکز برگزارکننده دوره  و تصمیم گیری جهت تمدید تاییده مراکز مورد استفاده قرار دهند. .

 

تبصره 1:گزارش مربوط به نظارت و ارزیابی کمیته راهبری آموزش استانی بر مراکز برگزار کننده باید به صورت مکتوب در معاونت امور اجتماعی استان بایگانی شود.

تبصره 2: گزارش ارسالی از کمیته راهبری آموزش استانی می‌بایست وضعیت مراکز برگزار کننده را نسبت به رعایت تمامی مفاد مرتبط با ماده 6، 7، 8، 9 را به وضوح منعکس نماید.

ب)نظارت و ارزیابی از مراکز برگزار کننده:

نظارت و ارزیابی از مراکز برگزار کننده به عهده کمیته راهبری آموزش استانی است که شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. نصب نرخ شهریه تعیین شده در محل ثبت نام جهت رویت فراگیران.
 2. رعایت نرخ شهریه ابلاغ شده در مراکز برگزار کننده و همچنین نظارت بر فیش‌های پرداختی فراگیران.
 3. صدور گواهینامه‌های آموزشی موسسین، مسئولین فنی ، مربیان و کمک مربیان مهد کودک در فاصله زمانی حد اکثر یک ماه پس از اتمام دوره.
 4. کنترل لیست مدرسین دوره و پرونده آنان شامل تجربیات کاری، مدارک تحصیلی، سوابق آموزشی.
 5. پذیرش تعداد شرکت کنندگان دوره‌ها مطابق با ماده 6 این دستورالعمل.
 6. اختصاص فضای فیزیکی مناسب جهت برگزاری دوره (نور و تهویه مناسب، رعایت بهداشت محیطی، دوری از آلودگی صوتی و....).
 7. بررسی گزارش نتایج چک لیست شماره (3) ارزیابی دوره های آموزشی (سنجش و  ارزیابی نظرات فراگیران ).

تبصره 1: کمیته راهبری آموزش ستادی می تواند در هر زمان در کل کشور بر مراکز برگزارکننده دوره نظارت و ارزیابی انجام دهد.

ج)ارزیابی از دوره‌های آموزشی:

نظارت و ارزیابی از دوره های آموزشی به عهده مراکز برگزار کننده است که شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. میزان رضایت از نظم و انضباط و شروع به موقع آزمون
 2. تواتمندی مدرس در انتقال مطالب
 3. استفاده مطلوب از منابع علمی و کاربردی توسط مدرسین
 4. شیوه اداره جلسه آزمون
 5. میزان کاربردی و مفید بودن مطالب ارائه شده
 6. نحوه رفتار مجریان برنامه با شرکت کنندگان در دوره

 

 

ماده 11 )کارورزی:

      اهداف کارورزی در این دستورالعمل عبارتند از:

 1. آشنا شدن کارورز با مراکز مراقبتی  وآموزشی مهدهای کودک جهت شناخت وظایف و مسئولیت­های مربیان ،کمک مربیان و مسئولین فنی مهدهای کودک
 2. آشنایی با شرایط محیط فیزیکی،‌برنامه ها و فعالیت های مراقبتی و آموزشی درخصوص کودکان، در سنین زیر شش سال.

چار چوب برنامه کارورزی کارورزان در این درس مطابق موارد ذیل می­باشد:

 1. برگزاری یک جلسه توجیهی در ابتدای برنامه کارورزی جهت توضیح و تشریح مفهوم وهدف کارورزی ،چگونگی برنامه اجرایی بازدید از مهد ، نحوه ثبت مشاهدات و تنظیم گزارش توسط سرپرست کارورزی برای کارورزان.
 2. برنامه بازدید از یک مهد کودک به همراه سرپرست کارورزی در راستای آشنایی کارورزان با چار چوب برنامه مهد کودک.
 3. حضورکارورز در مهد کودک.
 4.  جلسه نقد و بررسی و ارزیابی از گزارش کار کارورزان توسط سرپرست کارورزی .

تبصره 1: برنامه بازدید از مهدهای کودک با نظارت استاد کارورز ، در گروه های بیش از10 نفر،مجاز نمی باشد.کارورزان در این درس پس از بازدید از یکمهد کودک طبق برنامه تنظیم شده به همراه سرپرست کارورزی ، با حضور در مهد کودک معرفی شده ،مطابق با برنامه ذیل فعالیت می­ نمایند :

 1. مشاهده و آشنایی با وظایف و مسئولیت های مربی ومسئول فنی مهدکودک .
 2. مشاهده و آشنایی با شیوه های رفتار با کودک، ارتباط با والدین و تعامل پرسنل با یکدیگر.
 3. مشاهده مشخصات ساختمان(فضای فیزیکی)،وضعیت و امکانات وتجهیزات و موارد ایمنی و بهداشتی مهد کودک.
 4. مشاهده و آشنایی با روشها و منابع آموزش کودکان و مربیان وهمچنین برنامه های آموزشی درخصوص گروه سنی شیرخوار تا پایان 6سال.
 5. مشاهده شیوه اجرای برنامه ها، فعالیتها و مراسم دینی، ملی، فرهنگی و...
 6. تهیه گزارش جامع از مهدکودک در خصوص مشاهدات به عمل آمده در طول کارورزی و ارائه آن به سرپرست کارورزی .

 

جهت تهیه فایل PDF این دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید

کلیه حقوق این سایت به دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.