به سایت مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید

       
       
چارت دفتر امور کودکان و نوجوانان
آقای سعید بابایی: مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان

 دکتر احمد خاکی: معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان

 رویا تیموری: مسئول دفتر

 علیرضا نیکوحلم: اپراتورگروه مراقبت و توانمندسازی  از کودکان و نوجوانان  در خانه ها
رئیس گروه  : مریم صارم پور

دکتر رضا رزاقی - کارشناس برنامه مراقبت مشارکتی شیرخواران
حمید رضا عفیفی - کارشناس طرح صدای فرزندان
شهناز قادری - کارشناس آموزش نیروی انسانی
زهره میرمحسنی - کارشناس بودجه و اعتبارات
دکتر مریم خاک رنگین - کارشناس امور کودکانگروه مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در خانواده
رئیس گروه: دکتر شبنم میربیگی

ماریتا باقری - کارشناس امور ترخیص فرزندان
مریم بهروزی فر - کارشناس برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده
فاطمه رضایی - کارشناس امور حقوقی دفتر کودکان
آذر زارعی - کارشناس برنامه های فرهنگی - ورزشیگروه توسعه و راهبری مهدهای کودک
رئیس گروه: علی درویش

مژگان دری - کارشناس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک
سیده فریبا صفی وند - کارشناس آمار دفتر کودکان و برنامه امنیت غذایی، طرح ارائه یک وعده غذای گرم به کودکان مهدهای کودک روستایی و حاشیه شهر
سکینه راه پیما - کارشناس طرح های ایجاد و گسترش مهدهای کودک در مناطق محروم و توسعه و تجهیز روستامهدها
زهرا عاشوری - کارشناس طرح تامین کمک شهریه به کودکان خانواده های کم درآمدگروه رشد و تکامل کودکان
رئیس گروه: بابک قانعی

نسرین فرامرزی ها - کارشناس آموزش مهدهای کودک
لیلا ولی زاده - کارشناس مطالعات کودکان

نرجس خلج - کارشناس معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
 
کلیه حقوق این سایت به دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.