به سایت مهدهای کودک سازمان بهزیستی کشور خوش آمدید

       
       
چارت دفتر امور کودکان و نوجوانان
دکتر محمد نفریه: مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان

دکتر سید منتظر شبر: معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان

 رویا تیموری: مسئول دفتر

 علیرضا نیکوحلم: اپراتورگروه مراقبت و توانمندسازی  از کودکان و نوجوانان  در خانه ها
رئیس گروه  : فرح همایون پور

دکتر رضا رزاقی - کارشناس برنامه مراقبت مشارکتی شیرخواران
حمید رضا عفیفی - کارشناس طرح صدای فرزندان
شهناز قادری - کارشناس آموزش نیروی انسانی
مریم صارم پور - کارشناس طرح خانه های تربیتی و شامل سازی کودکان بی سرپرست معلول
زهره میرمحسنی - کارشناس بودجه و اعتباراتگروه مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در خانواده
رئیس گروه: طیبه جعفرزاده 

ماریتا باقری - کارشناس امور ترخیص فرزندان
مریم بهروزی فر - کارشناس برنامه مراقبت از فرزندان در خانواده
فاطمه رضایی - کارشناس امور حقوقی دفتر کودکان
آذر زارعی - کارشناس برنامه های فرهنگی - ورزشیگروه توسعه و راهبری مهدهای کودک
رئیس گروه: علی درویش

مژگان دری - کارشناس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودک
سیده فریبا صفی وند - کارشناس آمار دفتر کودکان و برنامه امنیت غذایی
سکینه راه پیما - کارشناس طرح های کمک به کودکان خانواده های کم درآمد
زهرا عاشوری - کارشناس گروه توسعه و راهبری مهدهای کودکگروه رشد و تکامل کودکان
رئیس گروه: دکتر مریم خاک رنگین

دکتر فرزانه معتمدی - کارشناس برنامه جامع ارزیابی و ارتقای کیفیت مهدهای کودک
نسرین فرامرزی ها - کارشناس طرح پایدار سازی روستامهدها
لیلا ولی زاده - کارشناس مطالعات کودکان

 
کلیه حقوق این سایت به دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.